وقتی دستام خالی باشه وقتی باشم عاشق تو             غیر دل چیزی ندارم که بدونم لایق تو

دلم و از مال دنیا به تو هدیه داده بودم                            با تموم بی پناهی به تو تکیه داده بودم

هر بلایی سرم اومد همه زجری که کشیدم                        همه رو به جون خریدم ولی از تو نبریدم

هر جا بودم با تو بودم هر جا رفتم تو رو دیدم                   تو سبک شدن تو رویا همه جا به تو رسیدم

اگه احساسم و کشتی اگه از یاد من و بردی                     اگه رفتی بی تفاوت به غریبه سر سپردی

بدون اینو که دل من شده جادو به طلسمت              یکی هست این ور دنیا که تو یادش مونده اسمت